Vi har bl.a. arbejdet mod den megen luftforurening, der kommer fra de mange brændeovne. Luftforureningen kan være ganske høj lokalt og folk med luftvejsproblemer kan have svært ved at opholde sig i disse områder. Vi informere borgerne om, at de bør tænke sig om.

Vi kigger også på, når der sker dispensationer fra eksisterende fredninger. DN skal høres i denne type sager, og kan give indsigelse til myndigheden mod en dispensation, så vi kan få den prøvet i Fredningsnævnet.