Harrestrup Å
Harrestrup Å løber helt fra Islev ved sit udspring i Harrestrup Mose gennem Damhusengen, forbi Damhussøen og helt ned til Kalveboderne – farvandet mellem Amager og Sjælland. Dermed skærer den næsten 20 kilometer lange Harrestrup Å sig igennem en stor del af Københavns vestegn. Åen er de fleste steder omgivet af parker, hvilket giver københavnerne et grønt bælte, som nogle steder bliver betegnet som en skjult naturperle. Det fredede område dækker hele åens løb fra Harrestrup Mose til Kalveboderne, og omfatter Damhussøen, Damhusengen, Vigerslevparken og Krogebjergparken, som alt sammen ligger i åens ådal.

Læs mere

Kystagerparken
Hele kyststrækningen ved Kalveboderne er fredet og er et åndehul for mange borgere i kommunen. En blanding af bynære parker i tæt samspil med det nærliggende vand udgør en unik mulighed for en bred vifte af rekreative aktiviteter.

Mennesket har haft stor indflydelse på udformningen af landskabet, lige fra Valbyparken i nord over Kystagerparken, Avedøre Holme til Køge Bugt Strandparken i syd. De lavtliggende strandenge og holme, hvor bønderne havde kreaturer gående til langt oppe i forrige århundrede, blev i forbindelse med byudviklingen brugt som losseplads og til aflæsning af jord og byggematerialer. I 1960’erne inddæmmede man området efter en plan, hvor de rekreative hensyn sammen med placering af industri skulle gå hånd i hånd. Resultatet blev parker i nord, industri på Avedøre Holme og strande mod syd. I Køge Bugt blev anlagt fire havne, seks saltvandssøer og plantet næsten 200.000 træer og buske samt 2,6 mio. sandhjælme.

Kystagerparken er på 25 ha og består af byggejord fra bl.a. udgravningerne til Rigshospitalet. I parken er der bygget et affaldsbjerg, der rager 21 m op. Her stammer jorden bl.a. fra udgravningen til Kongens Bryghus på Frederiksberg.

Lodsparken ligger lige ved siden af Kystagerparken og er en park, der bruges til forskellige arrangementer, skulpturudstillinger, sankthans-fester etc.

Strandengen ligger presset ind mellem motorvejen, dige og bebyggelse bagfra, men et par vadefugle finder alligevel altid plads blandt de græssende får og kvæget, selvom rørskov og høje græsser er ved at dominere.

Læs mere

Vestvolden
Danmarks længste og smalleste fredning! Den 14 km lange og 100 meter brede Vestvold ligger som en grøn korridor fra Utterslev Mose i nord til Avedøre Holme i syd. Det er muligt at vandre langs med forsvarsanlægget, der er Verdens længste, enestående i sin udformning, og faktisk også rummer en del natur.

Det var dyrket, frugtbart og forholdsvist fladt moræneland 10 km fra Hovedstaden, der i slutningen af 1800-tallet blev genstand for et omfattende byggeri. Det lagde beslag på 150 ha af vestegnens jord. Mange bøndermarker blev delt over af forsvarsanlægget, der i dag fremstår som en træ- og buskbevokset grøn kile.

Fra Utterslev Mose mod nordøst er der sammenhængende lavninger over Emdrup, Gentofte og mod Mølleådalen.

Læs mere